1106 Budapest, Jászberényi út 7. | +36-1-261-3219 | info@vilagosfogado.hu
Rólunk...

Szálláshely és árak...

Étterem és árak...

Szobafoglalás...

Rendezvények...

Rendelésfelvétel...

Oktatás...

Sátorbérlés...

Elérhetőségeink...

ÁSZF

Adatvédelmi nyilatkozat

Állás, munkalehetőség


pagerank


freestat.hu
Szobafoglalás...


Szálláshely-biztosítási szerződés – Különös rendelkezések /Szobafoglalási feltételek


Amely létrejött a Világos Fogadó és ott szállást foglaló Vendégre és a kapcsoló jogviszonyra vonatkozó feltételeket, rendelkezéseket rögzítő Általános szerződési feltételek [ÁSZF; www.vilagosfogado.hu] rendelkezései figyelembevételével, amelyben leírtakat Felek megismerték és azokat-, mint rájuk kötelező érvényű előírásokat kifejezetten tudomásul vettek, egyrészről

Barabás Lajos /egyéni vállalkozó (e.v.nyilvt.sz.: 1924611, Adószám: 41264803-2-42, Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 7.), mint a Világos Fogadó (1106 Budapest, Jászberényi út 7.; tel/fax: +36-1-261-3219; info@vilagosfogado.hu, Banksz.sz.: 10400157-50505657-48511004) mint üzemeltető [továbbiakban: fogadó];

másrészről az alábbiakban foglalt személyi adatok szerint feltüntetett Vendég [továbbiakban: vendég] között, a Világos Fogadóban levő szálláshely tekintetében, az alábbi mennyiségben valamint időtartam szerint.

A fogadó zavartalan és hatékony működése, valamint T. Vendégek minél figyelmesebb kiszolgálása érdekében, megrendelése elküldése előtt olvassa el az alábbiakat, illetőleg az Általános szerződési feltételekben [ÁSZF] leírtakat, és az utóbbiban, valamint az alábbiak figyelembevételével kérjük, hogy foglalási igényét részünkre elküldeni szíveskedjék. Köszönjük!

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben – elsősorban – a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint a fentebb hivatkozott ÁSZF-ben írtak az irányadók és alkalmazandók.

Budapest, 2014. március 15.


  
Név: 
  
Cég: 
  
Ország: 
Irányítószám: 
Város: 
Utca, házszám: 
  
Telefon: 
  
E-mail: 
  
Szállás igénybevételének kezdete:  - -
Tervezett vége:  - -
  
Személyek száma: 
  
A FELTÉTELEKET ELFOGADOM! 
  


 
1106 Budapest, Jászberényi út 7. | +36-1-261-3219 | info@vilagosfogado.hu