1106 Budapest, Jászberényi út 7. | +36-1-261-3219 | info@vilagosfogado.hu
Rólunk...

Szálláshely és árak...

Étterem és árak...

Szobafoglalás...

Rendezvények...

Rendelésfelvétel...

Oktatás...

Sátorbérlés...

Elérhetőségeink...

ÁSZF

Adatvédelmi nyilatkozat

Állás, munkalehetőség


pagerank


freestat.hu
Általános Szerződési Feltételek - Szálláshely-biztosítási szerződés - Különös rendelkezések 1.sz.melléklete


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK [ÁSZF]


A Világos Fogadó [továbbiakban: fogadó] és ott szállást foglaló Vendégre [továbbiakban: vendég] és a kapcsoló jogviszonyra vonatkozó feltételek, rendelkezések

Jelen szerződés célja, hogy a vendégek számára a szobafoglalást és annak menetét, a szállás megrendelésével, lemondásával kapcsolatos tudnivalókat rögzítse.

Fogadó és a szobák ismertetése, felszereltségük

1. A Világos Fogadó (1106 Bp., Jászberényi út 7.) összesen 15db szobával – ebből 12db zuhanyzóval és wc-vel, 3db pedig mosdóval valamint maximálisan 40 férőhellyel – rendelkezik. A zuhanyzóval és wc-vel felszereltek közt 1db 4 ágyas, 6db 3 ágyas és 5db 2 ágyas. A mosdós szobákból 1db 2 ágyas és 2db 3 ágyas. A szobák Tv készülékkel felszereltek. A mosdós szobák esetében fürdési és toalett használat a közös fürdőszobában biztosított, de esetükben a földszinti Wc is használható. A fogadóban melegkonyhás étterem is rendelkezésre áll, igény esetén napi háromszori étkezéssel. Vendégek részére WIFI-n keresztül díjtalan Internet csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre.
Díjfizetési módok, szállásdíjak
2. A szolgáltatás ellenértékét vendég a készpénz és banki előreutalás mellett az OTP Bank Nyrt. valamint a K&H Bank Zrt. által kibocsátott Szép Kártyával rendezheti. A díjszabás szerint minden 2 ágyas szoba, a szerződés Különös rendelkezések részében meghatározott összeg-, az un. alapdíj (jelenleg: 7.000Ft) ellenében vehető igénybe, 1-, vagy 2 fő által. Ha a kétágyas szobát 3 fő kívánja igénybe venni, ez esetben a 3. ágyat a fogadó pótágyként kezeli. Ennek (azaz a pótágynak) díja a kétágyas szoba mindenkori díjának 50%-a. A 4 ágyas szoba díja 4 fő esetében az előbbi alapdíj összege, valamint további 2db pótágyra eső díj összege. (jelenleg: 7.000Ft.+2x3.500Ft.)
Szobafoglalás feltételei, menete

3. Személyesen-, az adott napra szállást-foglaló vendég/ek részére a fogadó az aktuális kapacitása illetőleg foglalás függvényében biztosít. Ennek feltétele a recepción levő Bejelentő lap kitöltése, avagy több napra történő szállásfoglalás esetében az előbbieken túl szálláshely-biztosítási szerződés aláírása. Továbbá ez esetben a vendég legkésőbb a személyes bejelentkezéssel egyidejűleg köteles a szállásdíjat készpénzben megfizetni.

4. Telefonon a fogadó csak korlátozottan fogad el (előzetes) szállásfoglalást. Ezen a módon előzetesen kizárólag 1db-, maximum 2 ágyas szoba, legfeljebb 2 személyre és maximum egy éjszakára foglalható. Előbbi esetben vendég a megérkezését követően köteles az általa kért foglalásra vonatkozó iratokat (Bejelentő lap) kitölteni, továbbá a szállásdíjat a 2. illetve a 3. pont szerint megfizetni.

5. Kettő, avagy több szoba, vagy kettőnél több személy részére történő előfoglalás esetén – valamint egy vagy több éjszaka esetén – előzetes szállásfoglalás kizárólag írásban, faxon vagy postai küldeményként megküldötten, avagy weblapon keresztül /7.pont/, vagy elektronikus üzenetként /8.pont/ lehetséges. Továbbá a foglalás előfeltétele, hogy a vendég legalább az első éjszaka díját a Különös rendelkezések részben megjelölt bankszámlára (előzetesen) átutalja, avagy arra azt befizesse. Amíg az utalás a bankszámlán nem kerül jóváírásra, a foglalást a fogadó csak regisztrálja-, de az, szálláshelyet biztosító kötelezettségvállalásként rögzítésre nem kerül.

6.) A szállásdíj előzetes átutalása hiányában a foglalni kért szobákat a fogadó kizárólag a szabad kapacitás, és egyéb (elő-)foglalás hiányában biztosítja. A fentebb írt díjfizetés-átutalásra vonatkozó rendelkezések be nem tartása esetén a fogadó szálláshely-biztosítási kötelezettsége nem áll fenn, az nem kérhető rajta számon.

7. A www.vilagosfogado.hu weblapon történt szállásfoglalási regisztráció un. előfoglalásnak minősül, amely csak akkor válik fogadó részéről kötelezettségvállalássá, ha a fogadó a regisztrációt visszaigazolta, továbbá a fentebb meghatározottak szerinti határidőben vagy a teljes szállásdíjat, avagy legalább az első éjszakára eső összeget a vendég kifizette vagy átutalta.

8. Elektronikus üzenetként [e-mail, info@vilagosfogado.hu] történt regisztráció során érkezett előfoglalás esetén a fogadó a kapacitás függvényében és elektronikus válaszüzenetében tájékoztatja vendéget a kért szálláshely rendelkezésre állásáról, a válaszüzenethez csatolt – nyomtatható-, kitöltendő, egyedi – szálláshely-biztosítási szerződés (tervezet) megküldésével. Előbbi szerződés tartalmilag azonos a weblapon elérhetővel. Előbbi okiratot a vendég (természetes-, vagy jogi személy adataival) kitöltve és aláírva köteles fogadónak faxon vagy beolvasott (scan) küldeményként visszaküldeni, és – legalább – az első éjszaka díjára eső összeget átutalni. Előbbi okiratot a vendég köteles megérkezésekor eredeti okiratban átadni, azt ekkor a fogadó képviselője is aláírja.

9. Vendég legkésőbb a megérkezésekor – amennyiben addig nem történt meg – köteles a szállásdíjat megfizetni. Amennyiben egy hétnél (7nap) hosszabb időszakra szól a foglalás, ez esetben hetente előre kell azt megfizetnie. Amennyiben az egyedi szálláshely-biztosítási szerződés az előbbi fizetési ütemezést tartalmazza, az abban írtak a kötelező érvényűek. Esetleges nem-, vagy nem (ÁSZF) szerződésszerű szállásdíj-teljesítés rendkívüli felmondási oknak minősül, és ez esetben a szálláshely-biztosítási szerződés a fogadó részéről azonnali hatályú felmondással jár.

10. Amennyiben a vendég a szállásdíj átutalása és foglalás ellenére, valamint a szállás elfoglalása előtt 24 órán belüli időpontban lemondja, egy szoba alapdíjának /2.pont/ megfelelő összeg, (a lefoglalt szobák számarányában) a fogadót – regisztrációs díjként – illeti meg, azaz azt a vendég elveszíti.

11. Előbbivel egyezően-, illetőleg ugyanezen arányban jár el a fogadó akkor is, ha bármilyen okból a szoba elfoglalását követően kívánja a vendég csökkenteni ott tartózkodásának időtartamát. Amennyiben azonban a vendég lehetőleg tárgynapon 9:00 óráig-, de nem később, mint 14:00 óráig jelzi ezen irányú (csökkentési) igényét, valamint egyidejűleg a szobából kiköltözik, előbbi kötelezettségtől mentesül.

A fogadó a fentebb hivatkozott összeg levonását követően fennmaradt szállásdíj (előleg) összeget a vendég – banki átutalást indító vagy általa megadott – bankszámlájára 48 órán belül utalja vissza.

A szállás elfoglalása, szobák és a fogadó helyiségeinek használata

12. Lefoglalt és a kifizetett szoba elfoglalása minden (naptári) nap 14:00 órától lehetséges, igénybevétele – egy éjszakára eső foglalás esetén – másnap 9:00 óráig tart. A megérkezés időpontjától függetlenül a szobát és a szálláshelyet – egy éjszakára eső foglalás esetén – másnap 9:00 óráig el kell hagyni, onnan a vendégnek ki kell költöznie. Előbbiektől eltérni kizárólag az üzletvezető előzetes engedélye alapján lehet.

13. Jászberényi úti bejárati ajtót 21:00 órától a fogadó – a vendégei biztonság érdekében – folyamatosan zárva tartja. Előbbi időpontot követően a fogadóba bejutási igényt az ajtón kívül elhelyezett csengővel kell jelezni. Ugyanezen időszakban a fogadó elhagyására vonatkozó igényt a recepción elhelyezett csengővel kell az éjszakai szolgálatnak jelezni. Fogadóból a szobakulcs nem vihető el, vagy ki.

14. Vendég jogosult és köteles a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a fogadó egyéb helyiségeit rendeltetésszerűen használni, a fogadó pedig köteles a fogadó épületének rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát fenntartani, és a külön-, valamint a közös használatra szolgáló helyiségek-, berendezések biztonságos-, folyamatos és üzemképes állapotáról gondoskodni.

15. A fogadó képviseletében eljáró jogosult a szobába bármikor, de körültekintő-, előzetes figyelmeztetést követően-, az un. főkulcs használatával valamint abban az esetben bemenni, ha ezt a körülmények indokolttá teszik, de a vendég legteljesebb zavarása nélkül.

16. A fogadó épületének teljes területén – valamint egyezően a vonatkozó jogszabályi előírásokkal – tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.

17. Vendég kijelentkezéskor a szobát tartozik tiszta-, rendes és az átadáskor megismert állapotban és felszerelésekkel visszaadni, hogy az alkalmas legyen más vendég általi használatra.

18. Vendég köteles – amennyiben ez a bejelentkezéssel egyidejűleg vagy korábban nem történt meg – legkésőbb kijelentkezéskor szállásdíjat megfizetni, vagy a fogadó által engedélyezett esetleges utólagos-, valamint átutalással történő fizetés esetén tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni.

19. A vendégnek a szobákban hátrahagyott személyes tárgyaiért és az azok megőrzéséért a fogadó a felelősséget a talált tárgyak megőrzésére a vonatkozó (mindenkori, jogszabályi) előírások szerint vállalja.

Károkozás, kártérítési felelősség az okozott károkért

20. A szobában vagy más épületrészben a dohányzásból vagy bármely (gondatlan vagy szándékos) károkozásból eredő kár (pl. kiégetett ágynemű) esetében a károkozónak kártérítési kötelezettsége keletkezik. A kártérítés összegét a károkozó köteles azonnal, de legkésőbb a fogadóból kijelentkezéssel egyidejűleg rendezni. A károkozásról és körülményeiről részletes jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy arról feljegyzést kell készíteni.

21. Fogadó felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a fogadóban kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a fogadó olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A fogadó felelőssége alapján a kártérítés legfeljebb a polgári törvénykönyvben írtak szerinti mértékig terjed.

22. Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a fogadó felelőssége akkor áll fenn, ha a fogadó a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a fogadó felelőssége korlátlan. A vendég a kárt haladéktalanul köteles fogadó képviselőjének bejelenteni.

23. Fogadót zálogjog illeti a díj és a költségek erejéig a vendégnek a bérlemény területén levő vagyontárgyain. Fogadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Ha a vendég kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a bérbeadó a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a bérbeadó 8 (nyolc) napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik.
Egyéb rendelkezések

24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben – elsősorban – a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók és alkalmazandók. Jelen ÁSZF elérhetőségét és megismerhetőségét a fogadó a www.vilagosfogado.hu címen folyamatosan biztosítja.

25. A fentebb leírtakat Felek megismerték és azokat, mint rájuk kötelező érvényű előírásokat kifejezetten tudomásul veszik, a Szálláshely-biztosítási szerződés – Különös rendelkezések akár írásbeli-, akár szóban történő elfogadása esetén.
Hatályos: 2014. március 15. napjától Világos Fogadó – 1106 Budapest, Jászberényi út 7.Letölthető formátum

 
1106 Budapest, Jászberényi út 7. | +36-1-261-3219 | info@vilagosfogado.hu